Regulamin TYMCZASOWY szkoły, wracamy 6 czerwca na zajęcia ;) – limity

BARDZO WAŻNE! Lektura obowiązkowa.
Regulamin tymczasowy obowiązkowo do zapoznania się. Joga i jej PKD, nie wchodzi w zakres przepisów nt. działalności fitness, ale mamy wytyczne!
W związku z wytycznymi ustanawiam TYMCZASOWY regulamin, który jest obowiązujący od dnia rozpoczęcia działalności czyli od 6 czerwca 2020 w szkole Artia Joga, aż do odwołania, jak również regulamin zawarty na stałe:

– Wchodząc na zajęcia, zaleca się zachowanie odstępu min. 1,5 metra. Maseczki nie są obowiązkowe na sali podczas zajęć, ale obowiązują holu głównym przed wejściem na salę, można zakryć się chustką, z wyjątkiem osób z przeciwwskazaniami zdrowotnymi,

***przy wejściu dezynfekujemy ręce,

– obowiązuje nas limit miejsc na sali, dlatego warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest rezerwacja miesięczna, bez możliwości odebrania zajęć i z pominięciem dni świątecznych – tak zawsze było. Obecnie nie mam miejsca, dlatego nie mogę zrealizować dni i wejść, które przepadają,

– miejsca na sali będą stałe i oznaczone, tak aby zachować wymaganą odległość między osobami min. 1,5 m biorącymi udział w kursach i relaksacjach z gongami,

– po wejściu do recepcji, załatwiamy formalności na recepcji i idziemy na salę, zachowując bezpieczna odległość, w szatni można powiesić kurtkę, ale nie mogą się one stykać, a najlepiej zabrać ze sobą worki i schować tam obuwie oraz rzeczy osobiste i mieć je przy sobie – proszę pamiętać o tym!

Polecamy przychodzić na zajęcia już przebranym w strój (chcąc ograniczyć liczbę osób przebywających w szatni),
– przed wejściem na salę, przed toaletami i na sali będą dostępne środki wirusobójcze,
– maty, koc i paski proszę nosić ze sobą, jako osobisty niezbędnik jogina 😉 Na recepcji można kupić szkolne, w dobrym stanie maty i paski – wszystko wyprane i zdezynfekowane wcześniej. Udostępniamy tylko sprzęt nadający się do dezynfekcji – klocki, ale proszę zawsze mieć swój ręcznik do szkolnej maty i zdezynfekować samemu sprzęt przed i po użyciu,
– pomiędzy zajęciami wprowadzamy zalecane 20 minutowe przerwy w celu wywietrzenia sali oraz przeprowadzenia dezynfekcji.
– na zajęcia poranne lub o 18/15 można przyjść wcześniej. Na zajęcia późniejsze, proszę być nie wcześniej niż 6 min przed zajęciami, ponieważ wietrzymy pomieszczenia, czyścimy klamki i wc i mamy przerwę!
– na recepcji będzie zawsze pleksa, do kart benefit i fitprofit proszę wyjąć dowód i trzymać go w dłoni. Płatność za zajęcia można wykonać przelewem na rachunek szkoły lub zapłacić w recepcji.
Ola Adamczyk

Materiał ze Stowarzyszenia Jogi :

“Coraz bliżej 6 czerwca, dzień od którego mogą wznowić stacjonarną działalność szkoły jogi. Dużo radości i oczekiwania na spotkania, których tak bardzo nam brakuje. Pojawia się jednak też wiele niepewności i wątpliwości związanych z bezpieczeństwem i obowiązującymi nas przepisami. Prawdopodobnie każdy z nauczycieli prowadzących szkołę będzie musiał samodzielnie rozstrzygnąć wątpliwości i podjąć najlepsze wg niego decyzje odnoszące się do sposobu prowadzenia szkoły w okresie epidemii.

Ogłaszane przepisy nie są precyzyjne. Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 maja odnosi się do działalności o PKB 93.0, co jasno jest tam zapisane. Większość z nas działa jako PKB 85.51. Zapytaliśmy więc Ministerstwo Sportu, czy rozporządzenie nas dotyczy. Dostaliśmy taką odpowiedź:
“Wskazana działalność (PKD – 85.51.Z) nie jest regulowana ww. rozporządzeniem tzn. NIE jest ograniczona możliwość jej prowadzenia.”
Zalecono nam też utrzymywanie w miarę możliwości dystansu 1,5 metra między uczestnikami zajęć.

Równolegle jednak też dzisiaj opublikowane zostały wytyczne Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące działalności siłowni i klubów fitness w czasie epidemii. Ograniczają one liczbę klientów do jednej osoby na 10 mkw. W ciągu dzisiejszego dnia toczyło się wiele dyskusji na ten temat. Polska Federacja Fitness interpretuje ten zapis jako zalecenie a nie konieczność, za kluczowe uznając zachowanie dystansu 1,5 metra pomiędzy uczestnikami.