Biodynamiczna terapia czaszkowo - krzyżowa / polarity

Właściwie każdy może skorzystać z tej bezinwazynej i subtelnej formy terapii.

Każdy z nas przeszedł różnego rodzaju kontuzje, urazy mechaniczne i traumy. Wszystkie te zdarzenia są zapisane w pamięci naszych tkanek, mięśni i powięzi. Jeśli czujemy się ogólnie zdrowi świadczy to tym, że nasz organizm zasymilował te urazy i nie odczuwamy żadnego dyskomfortu. Jednak w szczególnych momentach osłabienia mogą one dać znać o sobie.

WSKAZANIA do terapii czaszkowo-krzyżowej w ujęciu biodynamicznym:
różnego rodzaju bóle: głowy, migreny, pleców, stawów, kończyn, kręgosłupa
zespoły neurologiczne: mrowienia i cierpnięcia kończyn, rwa kulszowa, udowa, ramienna, tiki
zaburzenia koncentracji, trudności w uczeniu się, zaburzenia snu, zaburzenia nerwicowo-lękowe, ogólne złe samopoczucie bez konkretnych przyczyn, stany pobudzenia nerwowego, przewlekły stres
nadpobudliwość dzieci i dorosłych (ADHD, ADD)
dysleksja
autyzm, mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa
urazy okołoporodowe matki i dziecka
depresja poporodowa
zaburzenia funkcji narządu wzroku i słuchu
dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych, zgrzytanie zębami, bruksizm
stany pourazowe (złamania, skręcenia, zwichnięcia)
obniżenie odporności
traumy różnego pochodzenia
problemy z zajściem w ciążę
syndrom chronicznego zmęczenia
depresja

PRZECIWWSKAZANIA to:
wszelkie stany wymagające szybkiej interwencji lekarskiej, czyli wezwania pogotowia
świeże urazy wymagające interwencji chirurgicznej – złamania, zwichnięcia, skręcenia stawów
urazy z krwotokiem, tętniaki, nieuregulowane i bardzo wysokie ćiśnienie,
aktywne fazy schorzeń psychicznych

Terapię czaszkowo-krzyżową należy traktować jako komplementarną do klasycznej medycyny i szczególnie przy ciężkich, czy chronicznych schorzeniach, najlepsze efekty osiąga się współpracując z lekarzem prowadzącym.

źródło http://www.polarity-craniosacral.pl/index.php/terapie-mainmenu-9/czaszkowo-krzyowa-craniosacral-mainmenu-14/pytania-i-odpowiedzi-mainmenu-448?task=view&id=127
Czy terapia czaszkowo-krzyżowa jest bezpieczna dla dzieci?

“Dzieci dobrze reagują na terapię czaszkowo-krzyżową ponieważ jest delikatna, nie inwazyjna, ponadto intuicyjnie czują że jest skuteczna. Nawet małe dzieci szybko przyzwyczajają się do terapii nabywając zaufanie do terapeuty. Dzieci które jeszcze nie mówią niejednokrotnie kierują ręce terapeuty w obszary wymagające pomocy. Pokazują odczucia poprzez ruch i wydawane dźwięki.
Subtelna pomoc może być udzielana w czasie zabawy, podczas której dziecko jest obserwowane i wspierane w kończeniu nierozwiązanych problemów. Rodzice są często zaskoczeni gdy marudne lub hiperaktywne dziecko relaksuje się albo zasypia w czasie sesji. Brzdąc, nie mogący spokojnie wyleżeć jest oczywiście wyzwaniem. Rodzic w takim przypadku może przytulić dziecko aby terapeuta chociaż przez chwilę mógł dotknąć kręgosłupa, główki czy kości krzyżowej. Może to zająć sporo czasu, jednak problem rozwiązany w okresie niemowlęctwa lub dzieciństwa w trakcie kilku sesji może potencjalnie zapobiec dekadom medycznej i psychologicznej terapii w póżniejszym życiu. Rozwiązanie zaburzenia czyni nas mniej podatnymi na przykre wydarzenia ponieważ jesteśmy w stanie równowagi.
Czy terapia czaszkowo-krzyżowa jest bezpieczna w czasie ciąży?

Terapia czaszkowo-krzyżowa jest nie tylko bezpieczna lecz nawet rekomendowana w czasie ciąży ponieważ uspokaja system nerwowy zarówno matki i dziecka, wspomagając więź emocjonalną, która może być zaburzona w wyniku stresu lub traumy z okresu prenatalnego i okołourodzeniowego. Podejście biodynamiczne terapii umozliwia kontakt z Pierwotna Linią Środka delikatnego systemu nerwowego niemowlaka.
Rosnący płód ma wysoką świadomość, jednak nie odróżnia myśli i uczuć matki od swoich własnych. Równoważąc i uspokajając system matki dziecko odnosi duże korzyści.

Co to jest terapia czaszkowo-krzyżowa i kto jest jej twórcą?

“Terapia czaszkowo-krzyżowa wywodzi się z osteopatii – metody leczenia, której twórcą był dr Andrew Taylor Still. W latach 20. Osteopaci amerykańscy zauważyli, że płyn mózgowo-rdzeniowy, opływający układ czaszkowo-krzyżowy (mózg i powlekająca go opona twarda, kości czaszki, kanał kręgowy i kość krzyżowa) zachowuje się w specyficzny sposób. Otóż sploty tkanki zwanej naczyniówką produkują ów płyn w komorach mózgu w ustalonych cyklach.

Pulsacja płynu, poprzez zmianę objętości, wywołuje ruch mózgu (tzw. fleksję). A ponieważ nasz mózg zawieszony jest na stelażu opony twardej – przymocowanej do wewnętrznej strony kości czaszki, to właśnie te kości odbierają ów rytm i naśladują ruch mózgu, który – poprzez „pociąganie” opony twardej – powoduje też ruch kości krzyżowej.

Może się zrodzić pytanie: jak kości czaszki mogą „imitować” ruch mózgu, skoro są nieruchome (medycyna klasyczna twierdzi, że kości czaszki stają się takie w czasie kostnienia)?

Otóż amerykański chirurg John Upledger potwierdził badaniami, że kości czaszki są jednak ruchome – w miejscach, gdzie znajdują się szwy. Zazębiając się wzajemnie szwami, kości poruszają się niby koła zębate, umożliwiając czaszce zmianę kształtu w rytm pulsacji płynu. Upledger stwierdził, że zablokowanie jednej z kości czaszki (np. pod wpływem uderzenia) powoduje zablokowanie innej. Brak prawidłowej ruchomości czaszki sprowadza dalekosiężne skutki (zaburzenia pracy układu nerwowego, hormonalnego, immunologicznego), a to z uwagi na ciągłość systemu opon i błon tkanki łącznej, tworzących jakby opakowanie dla ważnych życiowo narządów (m.in. przysadka mózgowa, gruczoły dokrewne, narządy klatki piersiowej i jamy brzusznej). Oto naukowa odpowiedź, dlaczego zaburzenia w układzie czaszkowym mają tak ogromny wpływ na prawidłowe działanie naszego organizmu.

Przykład? Wątroba znajduje się w torebce powięziowej, przymocowanej przez więzadła do przepony. Przepona łączy się z opłucną, opłucna zaś z powięziami szyi, a szyja – z układem czaszkowym. Jeśli nieprawidłowe napięcia z układu czaszkowego przeniosą się na torebkę wątroby, to spowodują, że ten narząd będzie w pewnej części gorzej odtruwany, ukrwiony i kontrolowany neurologicznie przez układ wegetatywny. Początkowe zaburzenie w sferze czynnościowej może stopniowo przejść w „błąd struktury” i objawić się z czasem – na przykład – jako zapalenie, zwyrodnienie, nawet zmiana nowotworowa. Za pierwotną przyczynę uznać trzeba jednakże zaburzenie czynnościowe, wywołane nieprawidłowymi napięciami z układu czaszkowo-krzyżowego”.

źródło http://virgobooks.pl/modules/blockblog/blockblog-post.php?post_id=76

Jak wygląda zabieg czaszkowo-krzyżowy?

Terapeuta za pomocą rąk szuka zaburzeń w ciele pacjenta. Analizując mikroruch tkankowy, stara się odnaleźć miejsca zaburzeń tego niezależnego od woli człowieka ruchu, odbywającego się w ściśle określonym tempie, według ściśle określonej osi i amplitudy. Ruch ów obserwować można z dowolnego miejsca w ciele i na dowolnej tkance: mięśnia, kości, naczynia itd.

Osie ruchu są doświadczalnie zbadane i dokładnie opisane, a ich prawidłowy układ ma związek z pulsacją w układzie czaszkowo-krzyżowym. Wiadomo na przykład, że kość klinowa czaszki porusza się do przodu i do tyłu (jakby wykonywała ukłon), kręgosłup zaś w górę i w dół (jakby kurczył się i rozciągał). Jeśli terapeuta znajduje miejsce odbiegające od normy, stara się przywrócić je do pierwotnego stanu, „odwijając” nieprawidłowe napięcia i porządkując je.
Śledząc mikroruch (trzeba znać osie obrotu tkanki), terapeuta przykłada ręce w odpowiednie miejsce i pod odpowiednim kątem, „zachęcając” tym sposobem ciało do uruchomienia procesów autoregulacji.

Czas trwania zabiegu:

  • dorośli 70-90 min
  • dzieci 30–60 min

Terapie Czaszkowo-krzyżową i Polarity prowadzi Ola Adamczyk, tel. 664 123 861. Więcej informacji w zakładce