Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Obowiązek informacyjny, czyli ochrona Twoich danych na najwyższym poziomie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. prosimy o zapoznanie się z poniższymi zagadnieniami.
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Danych Osobowych jest Artia Joga Aleksandra Adamczyk, Plac Króla Zygmunta Starego 9A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
NIP: 5342273608, numer telefonu: 664 123 861, adres email: artiajoga@gmail.com
W jakich celach i na jakiej podstawie przechowujemy Twoje dane?
Twoje dane osobowe Artia Joga Aleksandra Adamczyk przetwarza w następujących celach:
1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 b RODO – wykonanie umowy);
2. kontaktu w sprawie łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 b RODO –wykonanie umowy);
3. prowadzenie zajęć jogi i terapii ( 6 ust. 1 c RODO – wykonanie ciążących na nas obowiązków);
4. dokonywania rozliczeń (art. 6 ust. 1 c RODO – wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych);
5. analiz i badań sposobu korzystania przez Ciebie z usług świadczonych przez Artia Joga (art. 6 ust. 1 f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes);
6. w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 a RODO – wyrażenie zgody).
Jakie dane zbieramy?
Na naszej stronie internetowej zbieramy takie dane jak:
1. Pliki cookies – nasz Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane, dzięki czemu będziesz mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach internetowych Serwisu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli natomiast nie zgadzasz się na personalizowanie Serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej;
2. Imię i Nazwisko – przy wypełnianiu formularza kontaktowego będziesz proszony o podanie swojego imienia, tak abyśmy mieli możliwość kontaktu z Tobą;
3. E-mail – poprzez adres e-mail kontaktujemy się z Tobą i przesyłamy informacje zwrotne na Twoje zapytania;
4. Do realizacji usług, wystawienia faktury potrzebujemy danych klienta: imię, nazwisko, nr NIP lub PESEL, adres firmy lub zamieszkania, numer telefonu, adres email.
Komu przekazujemy Twoje dane?
Twoje dane nie będą przekazywane innym podmiotom.
Ile czasu przechowujemy Twoje dane?
Twoje dane pozyskane za pośrednictwem strony internetowej www.artiajoga.pl przechowujemy 6 pełnych lat, licząc końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił kontakt.
Jakie masz prawa?
Twoje prawa to:
1. prawo dostępu do treści swoich danych;
2. prawo do sprostowania danych;
3. prawo do usunięcia danych;
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
5. prawo do przenoszenia danych;
6. prawo wniesienia sprzeciwu;
7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w momencie, w którym uznasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Twojej osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
Czy musisz podawać dane?
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w przypadku kiedy ma nastąpić rezerwacja wizyty na zajęcia oraz abyśmy się mogli z Tobą skontaktować z informacją zwrotną.
Jak wycofać zgodę na przetwarzanie danych ?
Złożyć formularz osobiście w gabinecie lub przesłać na maila artiajoga@gmail.com