OGÓLNE

 

 1. Zajęcia prowadzą: Aleksandra Adamczyk, absolwentka wielu kursów w kraju i za granicą oraz instruktorka rekreacji ruchowej ze specjalnością – ćwiczenia psychofizyczne w oparciu o system hathajogi oraz Łukasz Przywóski instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością – ćwiczenia psychofizyczne w oparciu o system hathajogi. Zapisy odbywają się telefonicznie pod nr 664-123-861.
 2. Uczestnicy przystępujący do zajęć hathajogi ćwiczą na własną odpowiedzialność.
 3. Proponujemy, aby nie przystępować do zajęć po obfitym posiłku. Zalecamy, aby odczekać 2-4 godziny, można natomiast spożyć lekki posiłek np. owoc na 2 godziny przed zajęciami.
 4. Przed przystąpieniem do zajęć każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem zajęć hathajogi oraz złożenia podpisu potwierdzającego wyrażenie zgody na zawarte w nim treści.
 5. Opłaty za uczestnictwo w zajęciach przyjmujemy tylko gotówką przed rozpoczęciem lub po uprzednim zgłoszeniu i podaniu numeru konta bankowego przez właściciela szkoły.

ZDROWIE

 1. Uczestnicy przystępujący do zajęć hathajogi ćwiczą na własną odpowiedzialność.
 2. Prowadzone zajęcia, mimo, iż służą znacznej poprawie samopoczucia i zdrowia, nie mogą zastąpić konsultacji lekarskich.
 3. Uwaga! W przypadku menstruacji nie należy wykonywać pozycji odwróconych m.in. stania na głowie, świecy, pługa, stania na rękach i przedramionach.
 4. Zanim przystąpisz do zajęć, zgłoś instruktorowi wszystkie dolegliwości, urazy, kontuzje oraz schorzenia, gdyż może mieć to wpływ na wykonywanie niektórych pozycji. Przeciwwskazania do uprawiania niektórych pozycji to: poważne choroby serca, dyskopatia, zwyrodnienia kręgosłupa, przepukliny, odklejanie się siatkówki, jaskra, wysokie ciśnienie krwi, ropne zapalenie uszu, kontuzje, przebyte operacje. W przypadku występowania któregokolwiek z w/w dolegliwości należy złożyć pisemne oświadczenie (na karcie klienta wraz z podaniem imienia, nazwiska, i telefonu kontaktowego oraz podpisem). Również zaświadczenia lekarskie można składać przed zajęciami.
 5. W przypadku braku świadomości występowania schorzeń, instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ich uaktywnianie, czy tez zaostrzanie się.
 6. Jeśli masz wątpliwości co do ćwiczeń zachęcamy Cię do rozmowy z nami.
 7. Uwaga! Jeśli masz problemy zdrowotne każdorazowo zgłoś ten fakt przed rozpoczęciem zajęć prowadzącemu.

ZAJĘCIA

 1. Recepcja czynna jest 15 minut przed każdymi zajęciami. Przebieramy się w odpowiedni strój zapewniający swobodę ruchów i ćwiczymy boso. Zachęcamy do przyniesienia obuwia na zmianę –klapki, kapcie.
 2. Jeśli poczujesz się źle – natychmiast proszę poinformuj nas o tym.
 3. UWAGA! W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz.U. Nr 101, poz. 1095, pkt. 6), jest mowa o “dopuszczeniu do uczestnictwa w zajęciach wyłącznie osób posiadających zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub które złożą podpisane własnoręcznie, (a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego) oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjnych”.

REGULAMIN KARNETÓW I WEJŚĆ JEDNORAZOWYCH

 1. Płatności za zajęcia jednorazowe lub karnet dokonujemy w recepcji przed rozpoczęciem zajęć.
 2. Nie posiadamy czytników do kart płatniczych dlatego przyjmujemy jedynie gotówkę.
 3. Proponujemy Państwu następujące warianty karnetów tj; na 5 zajęć,na 8 zajęć, na 10 zajęć oraz karnet upoważniający do wejścia na nieograniczoną liczbę zajęć. Karnety nie obejmują wydarzeń dodatkowych tj. kąpieli w dźwięku lub warsztatów.
 4. Karnet na 8 wejść obowiązuje na 28 dni i jest liczony wraz z niedzielami i świętami.
 5. Karnet OPEN nieograniczona liczba wejść + zajęcia relaksacyjne z gongiem i oddechowe obowiązuje na 30 dni i jest liczony wraz z niedzielami i świętami.
 6. Karnet na 10 wejść obowiązuje na 60 dni i jest liczony wraz z niedzielami i świętami.
 7. Karnet liczymy od daty zakupu i pierwszego wejścia na zajęcia czyli na 28, 30 lub 60 dni wraz z niedzielami i dniami świątecznymi.
 8. Przystąpienie do zajęć bez ważnego karnetu liczone jest jako wejście jednorazowe. Nie honorujemy częściowych wpłat za karnety!
 9. Zajęcia prowadzimy aż 6 razy w tygodniu! Jeśli zobaczysz ze Twój karnet kończy się w niedzielę lub dzień świąteczny zapraszamy serdecznie w inny dogodny dzień na dowolnie wybrane zajęcia przed terminem zakończenia karnetu. Jest w czym wybierać;)

Nie zwracamy wpłaty za karnet z którego nie korzystasz i nie przychodzisz na zajęcia.

Opłaty za zajęcia znajdziesz w zakładce OFERTA, wybierz cennik.

Karty Benefit, FitProfit honorowane są jedynie z dowodem osobistym.

Jeśli nie dokonasz wpłaty nie możesz uczestniczyć w zajęciach ponieważ wymiana naszych usług jest realizowana „od ręki”. Regulamin powstał w celu informacyjnym oraz wzajemnego porozumienia. ARTIA JOGA nie odpowiada za rzeczy, ubrania, obuwie pozostawione poza salą.

Instruktorzy Artia Joga nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestnicy mogą nabyć na własny koszt.

Uczestnictwo w zajęciach jest zobowiązaniem do przestrzegania w/w zaleceń.