REGULAMIN

  § 1. Karnety

  1. Zajęcia prowadzą: Aleksandra Adamczyk, absolwentka wielu kursów w kraju i za granicą oraz instruktorka rekreacji ruchowej ze specjalnością – ćwiczenia psychofizyczne w oparciu o system hathajogi, Łukasz Przywóski instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością – ćwiczenia psychofizyczne w oparciu o system hathajogi. Zapisy odbywają się telefonicznie pod nr 664-123-861 w godz. od 12 do 16.
  2. Proponujemy, aby nie przystępować do zajęć po obfitym posiłku. Należy odczekać 2-4 godziny, można natomiast spożyć lekki posiłek np. owoc na 2 godziny przed zajęciami.
  3. Przed przystąpieniem do pierwszych zajęć każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem zajęć hathajogi i obowiązkiem informacyjnym na recepcji. Uczestnictwo w zajęciach jest potwierdzeniem i oświadczeniem o przyjęciu wszystkich warunków szkoły.
  4. Opłaty za uczestnictwo w zajęciach przyjmujemy tylko gotówką przed rozpoczęciem lub po uprzednim zgłoszeniu mailowym przelewem na konto szkoły.

  §2. ZDROWIE

  1. Uczestnicy(klienci) przystępujący do zajęć oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania praktyki hathajogi i przystępują tylko na własną odpowiedzialność.
  2. Uczestnicy zajęć przyjmują do wiadomości, że każda forma ruchu może spowodować ryzyko wystąpienia kontuzji lub doznania urazu, jeśli pozycje wykonywane są niezgodnie ze wskazówkami nauczyciela. Zainteresowani ubezpieczeniem NNW mogą nabyć je we własnym zakresie.
  3. Prowadzone zajęcia, mimo, iż służą znacznej poprawie samopoczucia i zdrowia, nie mogą zastąpić konsultacji lekarskich.
  4. Zanim przystąpisz do zajęć, zgłoś instruktorowi wszystkie dolegliwości, urazy, kontuzje oraz schorzenia, które nie są przeciwwskazaniem do uprawiania jogi, ale mogą mieć wpływ na wykonywanie niektórych pozycji w inny sposób. Przeciwwskazania do uprawiania niektórych pozycji to: poważne choroby serca, dyskopatia, zwyrodnienia kręgosłupa, przepukliny, odklejanie się siatkówki, jaskra, wysokie ciśnienie krwi, ropne zapalenie uszu, kontuzje, przebyte operacje. W przypadku występowania któregokolwiek z w/w dolegliwości należy każdorazowo poinformować prowadzącego. Nie przyjmujemy żadnych danych szczególnej wrażliwości pisemnie tylko informacyjnie.
  5. W przypadku braku świadomości występowania schorzeń czy dysfunkcji tj. rotacja miednicy, dyskopatia itp. instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ich uaktywnianie, czy tez zaostrzanie się.
  6. Jeśli masz wątpliwości co do pozycji zachęcamy Cię do rozmowy z nami.
  7. Uwaga! Jeśli źle się czujesz, każdorazowo zgłoś ten fakt prowadzącemu na osobności przed rozpoczęciem zajęć lub w trakcie.
  8. W celu wykonania usługi wymagamy od Państwa podania w formie ustnej na pierwszej wizycie informacji o braku przeciwwskazań do wykonywania pozycji jogi. Podanie powyższej informacji jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do skorzystania z usługi w szkole jogi.

  §3. ZAJĘCIA

  1. Recepcja czynna jest 15 minut przed każdymi zajęciami. Przebieramy się w odpowiedni strój zapewniający swobodę ruchów i ćwiczymy boso. W okresie zimowym zachęcamy do przyniesienia obuwia na zmianę, aby przejść z przebieralni na salę.
  2. Jeśli poczujesz się źle – natychmiast proszę poinformuj nas o tym.
  3. REGULAMIN KARNETÓW i WEJŚĆ JEDNORAZOWYCH

   1. Płatności za zajęcia jednorazowe lub karnet dokonujemy w recepcji przed rozpoczęciem zajęć.
   2. W zajęciach jogi mogą uczestniczyć osoby, które posiadają ważny karnet lub wnoszą jednorazową opłatę przed zajęciami, a także osoby korzystające z kart MultiSport, FitProfit oraz Ok System.
   3. W celu rezerwacji miejsca należy zgłosić się telefonicznie i wykupić karnet na recepcji. Karnet jest ważny tylko w przepisanym terminie i nie podlega przedłużeniu. Za niewykorzystane zajęcia pieniądze nie są zwracane.
   4. Karnet jest biletem wstępu na salę ćwiczeń, na której prowadzone są wybrane zajęcia. .
   5. Karnet zamknięty jest ważny na zajęcia, na które został wykupiony. Karnet otwarty uprawnia do wejścia na dowolne zajęcia, w tym na grupy zamknięte w danym miesiącu. Wszystkie karnety są karnetami imiennymi. Karnet jest dowodem wpłaty.
   6. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia. Płatności za zajęcia jednorazowe lub karnet dokonujemy w recepcji przed rozpoczęciem zajęć.
   7. Proponujemy Państwu następujące warianty karnetów tj; na 5 zajęć,na 8 zajęć, na 10 zajęć oraz karnet upoważniający do wejścia na nieograniczoną liczbę zajęć. Karnety nie obejmują wydarzeń dodatkowych tj. kąpieli w dźwięku, terapii i warsztatów.
   8. Zajęcia prowadzimy 6 razy w tygodniu! Jeśli zobaczysz ze Twój karnet kończy się w niedzielę lub dzień świąteczny zapraszamy serdecznie w inny dogodny dzień na dowolnie wybrane zajęcia przed terminem zakończenia karnetu. Jest w czym wybierać;)
   9. Nie posiadamy czytników do kart płatniczych dlatego przyjmujemy gotówkę.
   10. Karnet na 8 wejść obowiązuje na 28 dni i jest liczony wraz z niedzielami i świętami.
   11. Karnet OPEN nieograniczona liczba wejść + zajęcia relaksacyjne z gongiem i oddechowe obowiązuje na 30 dni i jest liczony wraz z niedzielami i świętami.
   12. Karnet na 10 wejść obowiązuje na 60 dni i jest liczony wraz z niedzielami i świętami.
   13. Karnet liczymy od daty zakupu i pierwszego wejścia na zajęcia czyli na 28, 30 lub 60 dni wraz z niedzielami i dniami świątecznymi.
   14. Przystąpienie do zajęć bez ważnego karnetu liczone jest jako wejście jednorazowe. Nie honorujemy częściowych wpłat za karnety!

   Nie zwracamy wpłaty za karnet z którego nie korzystasz i nie przychodzisz na zajęcia.

   Opłaty za zajęcia znajdziesz w zakładce OFERTA, wybierz cennik https://artiajoga.pl/cennik/

   Karty Benefit, FitProfit honorowane są jedynie z dowodem osobistym.

   Jeśli nie dokonasz wpłaty nie możesz uczestniczyć w zajęciach ponieważ wymiana naszych usług jest realizowana „od ręki”. Regulamin powstał w celu informacyjnym oraz wzajemnego porozumienia. ARTIA JOGA nie odpowiada za rzeczy, ubrania, obuwie pozostawione poza salą.

   Instruktorzy Artia Joga nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestnicy mogą nabyć na własny koszt.

   Uczestnictwo w zajęciach jest zobowiązaniem do przestrzegania w/w regulaminu.

   §4. Korzystanie z usług.

   1. Proponujemy, aby nie przystępować do zajęć po obfitym posiłku. Należy odczekać 2-4 godziny, można natomiast spożyć lekki posiłek np. owoc na 2 godziny przed zajęciami. Przed przystąpieniem do pierwszych zajęć każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem zajęć hathajogi i obowiązkiem informacyjnym na recepcji. Osoby uprawnione do wstępu na zajęcia, zgodnie z §1, mają prawo:
    1. korzystać z sali ćwiczeń w godzinach wybranych zajęć,
    2. używać sprzętów szkoły przeznaczonych do ćwiczeń, takich jak maty, paski, klocki i liny,
    3. używać na sali ćwiczeń własnej maty,
    4. korzystać z rad i instrukcji nauczyciela prowadzącego zajęcia.
    5. Nauczyciel realizuje na każdych zajęciach program ćwiczeń psychofizycznych, składający się na jedną całość. Z tego powodu osoby, które chcą korzystać z rad i instrukcji nauczyciela muszą przychodzić na zajęcia punktualnie.
    6. Z uwagi na komfort i koncentrację osób ćwiczących, wstęp na salę po rozpoczęciu zajęć nie jest możliwy, chyba że nauczyciel wyrazi na to zgodę.
    7. Szkoła/instruktorzy nie bierze/rą żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje nauczyciela. Osoba ćwicząca samodzielnie przyjmuje do wiadomości, że ćwiczenie asan bez rad i instrukcji nauczyciela może mieć negatywny wpływ na zdrowie.
    8. Ze względów higienicznych oraz komfortu ćwiczeń wszystkich osób, na salę ćwiczeń nie wchodzi się w obuwiu ani odzieży wierzchniej.
    9. Na sali ćwiczyć mogą osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich. Osoby z problemami zdrowotnymi zobowiązane są poinformować o nich nauczyciela przed rozpoczęciem ćwiczeń, jak również w trakcie ich trwania, w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki dla zdrowia ćwiczeń psychofizycznych. Nauczyciel ma prawo odmówić wstępu na salę osobie, co do której ma podejrzenia o przeciwwskazania lekarskie do ćwiczeń.
    10. Osoby z problemami zdrowotnymi zobowiązane są do zapamiętania indywidualnych wskazówek podanych przez nauczyciela dotyczących wykonania konkretnego ćwiczenia oraz do stosowania tych wskazówek przy każdym powtórzeniu danego ćwiczenia. Klient bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.
    11. Zaleca się by klient zawarł we własnym zakresie ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w związku z wykonywanymi czynnościami w zorganizowanych zajęciach jogi.
    12. Klient zobowiązany jest:
     a) do przestrzegania i zachowania czystości na sali oraz do poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się.
     b) stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń szkoły oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów, które podawane są do wiadomości przez pracowników szkoły.
     c) zabierać ze sobą na salę lub pozostawiać w wyznaczonych miejscach wszystkie wartościowe przedmioty. Za przedmioty wartościowe, pozostawione w szatni, szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
     d) wyciszyć lub wyłączyć telefon zabierany na salę, przed każdymi zajęciami, tak by nie zakłócać spokoju innych ćwiczących.
     e) po każdym ćwiczeniu odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce.
     f) do powstrzymania się od działań mogących zakłócić wykonywanie ćwiczeń innym użytkownikom sali lub powodujących uszkodzenia lub zniszczenia mienia, jak również zniszczenia pomieszczeń szkoły.
     g) do przestrzegania Regulaminu.
    13. Nauczyciel ma prawo odmówić prawa wstępu na salę ćwiczeń, bez podania wyraźnego powodu, również w trakcie trwania zajęć. W takim przypadku szkoła zwraca klientowi opłatę za ćwiczenia, chyba że odmowa prawa wstępu na salę ćwiczeń wynika z naruszenia przez klienta zasad korzystania z usług szkoły, opisanych w Regulaminie.
    14. §5. Postanowienia końcowe


     1. Wszystkie uwagi, dotyczące pracy szkoły, jak również propozycje zmian, mogą być składane pisemnie i wręczane na recepcji osobie przyjmującej.
     2. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą wpuszczane na teren szkoły.
     3. Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych, takich jak: sprzęt audio, system grzewczy, itp.
     4. Osoba, która wykupuje karnet, zobowiązuje się tym samym do przestrzegania i akceptacji Regulaminu oraz Obowiązku Informacyjnego, znajdującego się na recepcji Artia Joga.