Cennik zajęć

Jeśli potrzebujesz fakturę zgłoś ten fakt przed dokonaniem płatności lub przelewem, INACZEJ NIE BĘDE MOGŁA WYSTAWIĆ FAKTURY, dostaniesz tylko paragon!
Rachunek bankowy ARTIA JOGA Aleksandra Adamczyk nr 52 2490 0005 0000 4530 7042 2601 w tytule prosze wpisac imię i nazwisko oraz tytuł usługi np; karnet on-line lub koncert.

Lp. Opis Cena [PLN]
1 Jednorazowe wejście 35 zł
2 Miesięczny karnet 8 wejść (2 razy w tygodniu na 28 dni) 160 zł
2a Miesięczny karnet 9 wejść(2 razy w tygodniu na 30 dni) 180 zł
2b Miesięczny karnet 10 wejśc(2 razy w tygodniu na 30 dni) 190 zł
3 Miesięczny karnet 12 wejść (3 razy w tygodniu na 30 dni) 190 zł
3a Miesięczny karnet 13 wejść( od 1 do 30 lub 31 k.m) 210 zł
3b Miesięczny karnet 15 wejść(4 razy w tygodniu na 30 dni) 230 zł
3C Karnet 4 wejścia w ciągu 28 dni 120 zł
3B Karnet 5 wejść w ciągu 28 dni 145 zł
4 Miesięczny karnet na 10 wejść dla studentów (do 26 r.ż. ważna legitymacja) 150 zł
5 Miesięczny karnet na 10 wejść dla młodzieży 150 zł
6 Miesięczny karnet na 8 wejść dla emerytów i rencistów 150 zł
7 Miesięczny karnet 8 wejścia w szkole + zajęcia on-line 250 zł
7a Miesięczny karnet 4 wejścia w szkole + zajęcia on-line 220 zł
7b Miesięczny karnet on-line 12 + baza 100 filmów 140 zł
9 Karnet na 10 wybranych zajęć w ciągu 2 m-cy 299 zł
10 Karnet dla dzieci (4 w miesiącu) 110 zł
11 Jednorazowe zajęcia dla dzieci 35 zł
12 Joga Nidra indywidualanie 50 min 95 zł
13 Podróż w dźwięku – koncert relaksacyjny 40 zł
14 Sesja jogi indywidualna 1 osoba/2 osoby 40 min 100 zł 160zł
15 Sesja jogi indywidualna 1 osoba/2 osoby 60 min 130 zł 200zł
16 Sesja jogi indywidualna 1 osoba/2 osoby 90 min 160 zł 270zł
17 Terapia czaszkowo-krzyżowa/polarity/bioterapia/normalizacja 200zł
18 Sesja indywidualna gongi/misy 40 min 130 zł
19 Sesja indywidualna gongi/misy 60 min 160 zł
20 Sesja indywidualna gongi/misy 90 min 200 zł
21 Sesja 2 os.z FeetUp do stania na barkach 1 wejście/ 190zł

PAMIETAJ. Jeśli potrzebujesz fakturę zgłoś ten fakt przed dokonaniem płatności lub przelewem, inaczej dostaniesz paragon.
Istnieje możliwość dokonania zakupu karnetu lub zajęć jednorazowych poprzez przelew na rachunek bankowy ARTIA JOGA Aleksandra Adamczyk nr 52 2490 0005 0000 4530 7042 2601.

W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko oraz rodzaj karnetu itp. Potwierdzenie przelewu można wysłać na adres artiajoga@gmail.com lub okazać go na recepcji.
W przypadku ustalenia sesji indywidualnych oraz szkoleń dla dwóch osób i małych grup, proszę o kontakt z właścicielem szkoły pod nr tel. 664 123 861
Zniżki: dla studentów, jak w punkcie 4, po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej oraz dla emerytów i rencistów, jak w punkcie 6.

Realizacja PŁATNOŚCI: tylko gotówką na recepcji w szkole oraz przelewem na rachunek bankowy i potwierdzeniu transakcji. Wystawiamy rachunki dla firm i klientów indywidualnych.